Het woord “alfanumeriek” verwijst naar een combinatie van letters en cijfers in een bepaalde volgorde of patroon. Het is een samenvoeging van twee termen: “alfa” (verwijzend naar letters van het alfabet) en “numeriek” (verwijzend naar cijfers). Alfanumerieke tekens kunnen zowel letters van het alfabet (A-Z, a-z) als cijfers (0-9) omvatten, en ze kunnen worden gebruikt om codes, identificatienummers, wachtwoorden, serienummers en andere soortgelijke informatie te vertegenwoordigen.

Bijvoorbeeld, een alfanumerieke code zou er als volgt uit kunnen zien: “A3B7X9”.

De combinatie van letters en cijfers in alfanumerieke reeksen wordt vaak gebruikt in verschillende contexten, zoals technologie, informatica, wachtwoordbeveiliging, productidentificatie en meer. Deze reeksen bieden een handige manier om informatie te coderen en te communiceren met behulp van zowel letters als cijfers.