Wat is Conversie-attributie?

Conversie-attributie verwijst naar het proces van toewijzen van waarde aan verschillende touchpoints in de klantreis die hebben bijgedragen aan een uiteindelijke conversie. Aangezien klanten vaak meerdere interacties hebben met verschillende kanalen en campagnes voordat ze tot een conversie komen, is het belangrijk om te begrijpen welke touchpoints de grootste invloed hebben op het stimuleren van actie.

Er zijn verschillende modellen en benaderingen voor conversie-attributie, elk met hun eigen focus en methodologie:

  1. Laatste Klik (Last Click) Attribution: Hierbij wordt alle waarde toegewezen aan het laatste touchpoint voordat de conversie plaatsvindt. Dit model geeft de meeste credit aan het laatste interactiepunt in de klantreis.
  2. Eerste Klik (First Click) Attribution: Bij dit model wordt alle waarde toegewezen aan het eerste touchpoint waarmee de klant in aanraking komt. Dit benadrukt de initiële interactie.
  3. Lineaire Attributie (Linear Attribution): Hierbij wordt de waarde gelijkmatig verdeeld over alle interacties in de klantreis, waardoor alle touchpoints en kanalen evenveel erkenning krijgen.
  4. Tijdsverval Attributie (Time Decay Attribution): In dit model krijgen interacties die dichter bij de conversie plaatsvonden meer waarde dan vroegere interacties.
  5. Positionele Attributie (Position-Based Attribution): Hierbij krijgt het eerste en laatste touchpoint elk een vast percentage van de waarde toegewezen, terwijl de overige interacties een kleiner percentage ontvangen.
  6. Aangepaste Attributie (Custom Attribution): Dit model omvat aangepaste regels en gewichten om rekening te houden met specifieke bedrijfsdoelen en klantgedrag.

Conversie-attributie is van vitaal belang om een nauwkeurig beeld te krijgen van de bijdrage van elk marketingkanaal en touchpoint aan het conversieproces. Het kan marketeers helpen bij het toewijzen van budgetten, het optimaliseren van campagnes en het begrijpen van de volledige klantreis. Geavanceerde analysesystemen en attributietools kunnen helpen bij het identificeren van de meest invloedrijke touchpoints en het verbeteren van marketingstrategieën.

“Maak gebruik van onze kosteloze marketing scan voor waardevolle inzichten!”

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.