Wat is Gegevensmigratie?

Gegevensmigratie, ook bekend als data migration, verwijst naar het proces van verplaatsen, overdragen of kopiëren van gegevens van het ene systeem, formaat of opslaglocatie naar het andere. Dit proces kan nodig zijn wanneer een organisatie bijvoorbeeld overstapt naar nieuwe software, een ander IT-platform implementeert, een systeemupgrade uitvoert, of gegevens consolideert van meerdere bronnen naar één enkele bron.

Gegevensmigratie omvat meestal verschillende stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig, consistent en zonder verlies worden overgedragen. Deze stappen kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van het migratieproject, maar ze omvatten over het algemeen:

  1. Planning: Definieer het doel van de migratie, identificeer de gegevensbronnen en -doelen, en stel een gedetailleerd migratieplan op. Bepaal ook de benodigde middelen en tijdlijn.
  2. Gegevensinventarisatie: Identificeer welke gegevens moeten worden gemigreerd, inclusief de gegevensstructuur, de relaties tussen gegevenselementen en eventuele gegevensbeperkingen.
  3. Gegevensanalyse en voorbereiding: Beoordeel de kwaliteit en integriteit van de bestaande gegevens. Voer eventuele vereiste gegevensreiniging, normalisatie en transformaties uit om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor de nieuwe omgeving.
  4. Testen: Voer uitgebreide tests uit op een kleinere schaal om ervoor te zorgen dat de gegevens juist worden gemigreerd en dat de nieuwe omgeving de gegevens correct interpreteert.
  5. Uitvoering: Voer de daadwerkelijke migratie uit volgens het opgestelde plan. Dit kan complexe technische stappen omvatten, zoals gegevensextrahering, transformatie en laden (ETL-processen).
  6. Verificatie: Verifieer na de migratie of de gegevens nauwkeurig zijn overgezet en correct functioneren in de nieuwe omgeving.
  7. Validering: Test op een grotere schaal om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de nieuwe omgeving correct werken en dat er geen onverwachte problemen zijn ontstaan.
  8. Opleiding en communicatie: Zorg ervoor dat de betrokken belanghebbenden op de hoogte zijn van de nieuwe gegevensomgeving en hoe ze ermee moeten werken.
  9. Afronding: Nadat de migratie succesvol is voltooid en gevalideerd, kan het oude systeem worden uitgefaseerd en kan de volledige overgang naar het nieuwe systeem worden gemaakt.

Gegevensmigratie kan complex zijn, vooral bij grote en complexe gegevenssets, en het vereist zorgvuldige planning, coördinatie en aandacht voor detail om ervoor te zorgen dat de gegevensintegriteit behouden blijft tijdens het migratieproces.