Wat zijn NAW-gegevens?

“Naw-gegevens” is een afkorting die wordt gebruikt in de Nederlandse taal en staat voor “Naam, Adres en Woonplaats.” Deze term verwijst naar de persoonlijke identificatiegegevens van een individu, met name hun volledige naam, fysieke adres en plaats van verblijf. Deze gegevens worden vaak gebruikt om een persoon te identificeren en te lokaliseren.

“Naw-gegevens” worden veel gebruikt in administratieve, juridische, zakelijke en communicatiecontexten, zoals:

  1. Inschrijfformulieren: Bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld lidmaatschappen, aankopen, registraties of sollicitaties wordt vaak om “naw-gegevens” gevraagd.
  2. Klantendatabases: Bedrijven slaan vaak de “naw-gegevens” van hun klanten op in hun databases om contact te kunnen opnemen en hen beter te bedienen.
  3. Postadres: Voor fysieke post en leveringen is het belangrijk om de juiste “naw-gegevens” te hebben om ervoor te zorgen dat items correct worden afgeleverd.
  4. Juridische documenten: In juridische documenten, contracten en overeenkomsten kunnen de “naw-gegevens” van betrokken partijen worden opgenomen.
  5. Klantrelatiebeheer (CRM): Bedrijven gebruiken “naw-gegevens” vaak als onderdeel van hun CRM-systemen om klantinteracties en -gegevens te beheren.

Het gebruik van “naw-gegevens” is onderworpen aan privacy- en gegevensbeschermingswetten om de persoonlijke informatie van individuen te beschermen en ongeoorloofd gebruik te voorkomen. In Nederland wordt de verwerking van persoonsgegevens geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die richtlijnen en voorschriften biedt voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens, inclusief “naw-gegevens.”

“Maak gebruik van onze kosteloze marketing scan voor waardevolle inzichten!”

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.